عزیزانم هنگام نشستن, بزرگان و ریش سپیدان را بر خود مقدم بدانید.(کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
خانه » دانلود مداحی جدید

اطلاعیه سایت

دانلود مداحی جدید

دانلود نوحه چنگیز حبیبیان ترکی با طبل و سنج

دانلود نوحه چنگیز حبیبیان ترکی

دانلود نوحه چنگیز حبیبیان ترکی با طبل و سنج

آهنگ فارسي دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، آهنگ موزيگ آواز دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، آواز دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام آنالار ، اخبار موزيک دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، اسپيد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، ام پي تيري دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، اهنگ ايراني دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، اهنگ دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام آنالار ، اهنگ روز دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، اواز دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام آنالار ، ايران دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، برترين موزيک دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، ترک دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام آنالار ، جديد ترين آخبار دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، جديد ترين آهنگ دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، جديد ترين خبر دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، جديد ترين صدا دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، جديد ترين صوت دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، جديد ترين موزيک دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، جديد ترين موسيقي دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، جديد ترين ها دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، جديد موزيک دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، خارجي دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود آهنگ ، دانلود آهنگ جديد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام آنام لای لای ، دانلود اسپيد جديد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود اسپيد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود اسپيد روز دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود اسپید ، دانلود اواز جديد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود اواز دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود اواز روز دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود ترک جديد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود ترک دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود ترک روز دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود تک آهنگ دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود تک آهنگ روز دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود تک اسپيد جديد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود تک اسپيد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود تک صدا دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود تک موزيک جديد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود تک موزيک دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود جدید ترین ، دانلود دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود صدا جديد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود صدا دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود صدا روز دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود موزيک جديد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود موزيک دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود موزيک روز دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود موسيقي جديد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود موسيقي دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود موسيقي روز دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود نوآ جديد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود نوآ دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود نوآ روز دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، سبک فارسي دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، صدا دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام آنالار ، صوت دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام آنالار ، صوتي دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام آنالار ، فارسي دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، فريا دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام آنالار ، قصر آهنگ دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، قصر موزيک دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد پيشواز آوا دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد پيشواز ترانه جديد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد پيشواز صوت دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد پيشواز فريا دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد پيشواز موزيک دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد پيشواز موسيقي دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد پيشوازصدا دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد فريا براي سايت دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد فريا براي وبلاگ دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد فريا دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد فرياجديد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد موزيک براي سايت دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد موزيک براي وبلاگ دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد موزيک جديد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد موزيک دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد موسيقي براي سايت دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد موسيقي براي وبلاگ دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد موسيقي جديد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد موسيقي دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کرد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام آنالار ، لر دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام آنالار ، موزک فارسي دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، موزيک ايراني دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، موزيک خارجي دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، موزيک دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، موسيقي دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم

ادامه مطلب

دانلود مداحی جواد مقدم محرم ۹۶ گلچین شده

دانلود مداحی جواد مقدم محرم ۹۶

اربابم منودست عنایت تو

نام بچه هیئتی لقب عبدالحسنم(شور)

کیودارم به جزتو(شور)

میدونه قلبم تاآسمون ها نمیره آقا به جز تو راهی(شور)

قول میدم که تا به آخر عمرم آقا(شور)

صدای زنگ کاروان از دل صحرا میرسه(واحد)

باشه ارباب،من بی تاب (شور)

به تارمویی بنده کارم (شور)

گره هایی که واشده بادستت(شور)

سینه بزن که نوکری مدالت باشه(شور)

شاه وبنده نوازی (شور)

ادامه مطلب

دانلود مداحی برای شهید محسن حججی با صدای میثم مطیعی mp3

دانلود مداحی برای شهید محسن حججی با صدای میثم مطیعی mp3

دانلود مداحی برای شهید محسن حججی

مداحی مدافعان حرم شهید محسن حججی با صدای سید رضا نریمانی، حاج میثم مطیعی و حاج محمود کریمی آماده کرده ایم . دانلود کنید.

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD%DB%8C %D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86 %D8%AD%D8%B1%D9%85 - دانلود مداحی برای شهید محسن حججی با صدای میثم مطیعی mp3

دانلود مداحی برای شهید محسن حججی با صدای میثم مطیعی mp3

ادامه مطلب

دانلود نوحه جان آقام سنه قربان آقام با مداحی سید مجید بنی فاطمه

دانلود نوحه جان آقام سنه قربان آقام با مداحی سید مجید بنی فاطمه

دانلود نوحه جان آقام سنه قربان آقام با مداحی سید مجید بنی فاطمه

دانلود مداحی جان اقا سن قربان اقا ,دانلود مداحی سنه قربان بنی فاطمه ,دانلود مداحی جواد مقدم جان اقا سنه قربان اقا ,دانلود مداحی دل بی تاب اومده بنی فاطمه ,نوحه جان آقا سنه قربان آقا جواد مقدم ,دانلود مداحی جان آقا سنه قربان آقا سید مجید بنی فاطمه ,دانلود مداحی جواد مقدم به نام جان آقا سنِ قربان آقا

دانلود جان آقام سنه قربان آقام

1284461 873 - دانلود نوحه جان آقام سنه قربان آقام با مداحی سید مجید بنی فاطمه

دانلود نوحه جان آقام سنه قربان آقام با مداحی سید مجید بنی فاطمه

دانلود نوحه جان آقام سنه قربان آقام با مداحی سید مجید بنی فاطمه

 در زیر میتوونین مطالبی ک در مورد نوحه جان آقام سنه قربان آقام را بخونید ودانلود کنید.

لینک دانلود در انتهای اینم متن وجود دارد…

 متن نوحه جان آقام سنه قربان آقام

دل بی تاب اومده
چشم پر از آب اومده
اومده ماه عزا
لشکر ارباب اومده
دلی بی تاب اومده
اومده ماه عزا
لشکر ارباب اومده
لشکر مشکی پوش و سینه زنهای ارباب
شب همه شب میخونن نوحه برای ارباب
جان آقا سَنَ قربان آقا
سیّد العطشان آقا
جان آقا سَنَ قربان آقا
سیّد العطشان آقا
جان آقا سَنَ قربان آقا
سیّد العطشان آقا
دل بی تاب اومده
چشم پر از آب اومده
اومده ماه عزا
لشکر ارباب اومده
دلی بی تاب اومده
اومده ماه عزا
لشکر ارباب اومده
لشکر مشکی پوش و سینه زنهای ارباب
شب همه شب میخونن نوحه برای ارباب
جان آقا سَنَ قربان آقا
سیّد العطشان آقا
جان آقا سَنَ قربان آقا
سیّد العطشان آقا
دل من در به دره
درمون دردش سفره
یه نفر نیست که یه شب ما رو به زیارت ببره
دست ادب رو سینه
سینه زنهای ارباب
با یه سلامم میرن پایین پای ارباب
جان آقا سَنَ قربان آقا
سیّد العطشان آقا
جان آقا سَنَ قربان آقا
سیّد العطشان آقا
آه حسرت می کشم
بار مصیبت میکشم
آه حسرت می کشم
بار مصیبت میکشم
وقتی گریم نمیاد
خیلی خجالت می کشم
وقتی گریم نمیاد
خیلی خجالت می کشم
پای علم می مونم
پای علم می میرم
خواب دیدم آخرش توی راه حرم می برم
جان آقا سَنَ قربان آقا
سیّد العطشان آقا
جان آقا سَنَ قربان آقا
سیّد العطشان آقا

دانلود مداحی جدید,دانلود مداحی سید مجید بنی فاطمه,دانلود مداحی سید مجید بنی فاطمه محرم ۹۴,سید مجید بنی فاطمه,مداحی دل بی تاب اومده

دانلود مداحی عربی میکس بیس دار با لینک مستقیم

دانلود مداحی عربی میکس بیس دار

دانلود مداحی عربی میکس بیس دار با لینک مستقیم

دانلود مداحي عربي , دانلود نوحه عربي ۹۶, نوحه عربي باسم الكربلائي ۹۶ , مداحي عربي باسم الكربلائي , نوحه فارسي باسم الكربلائ

 

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D9%86%D9%88%D8%AD%D9%87 %DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86 %D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD%DB%8C %D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF %D8%B4%D9%88%D8%B1 - دانلود مداحی عربی میکس بیس دار با لینک مستقیم

دانلود مداحی عربی میکس بیس دار با لینک مستقیم

ادامه مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز