افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند. (کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷
خانه » دانلود مداحی جدید » دانلود نوحه چنگیز حبیبیان ترکی با طبل و سنج

اطلاعیه سایت

دانلود نوحه چنگیز حبیبیان ترکی با طبل و سنج

دانلود نوحه :

دانلود نوحه چنگیز حبیبیان ترکی

دانلود نوحه چنگیز حبیبیان ترکی با طبل و سنج

آهنگ فارسي دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، آهنگ موزيگ آواز دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، آواز دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام آنالار ، اخبار موزيک دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، اسپيد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، ام پي تيري دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، اهنگ ايراني دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، اهنگ دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام آنالار ، اهنگ روز دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، اواز دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام آنالار ، ايران دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، برترين موزيک دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، ترک دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام آنالار ، جديد ترين آخبار دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، جديد ترين آهنگ دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، جديد ترين خبر دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، جديد ترين صدا دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، جديد ترين صوت دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، جديد ترين موزيک دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، جديد ترين موسيقي دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، جديد ترين ها دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، جديد موزيک دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، خارجي دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود آهنگ ، دانلود آهنگ جديد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام آنام لای لای ، دانلود اسپيد جديد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود اسپيد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود اسپيد روز دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود اسپید ، دانلود اواز جديد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود اواز دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود اواز روز دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود ترک جديد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود ترک دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود ترک روز دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود تک آهنگ دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود تک آهنگ روز دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود تک اسپيد جديد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود تک اسپيد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود تک صدا دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود تک موزيک جديد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود تک موزيک دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود جدید ترین ، دانلود دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود صدا جديد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود صدا دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود صدا روز دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود موزيک جديد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود موزيک دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود موزيک روز دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود موسيقي جديد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود موسيقي دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود موسيقي روز دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود نوآ جديد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود نوآ دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، دانلود نوآ روز دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، سبک فارسي دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، صدا دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام آنالار ، صوت دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام آنالار ، صوتي دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام آنالار ، فارسي دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، فريا دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام آنالار ، قصر آهنگ دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، قصر موزيک دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد پيشواز آوا دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد پيشواز ترانه جديد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد پيشواز صوت دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد پيشواز فريا دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد پيشواز موزيک دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد پيشواز موسيقي دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد پيشوازصدا دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد فريا براي سايت دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد فريا براي وبلاگ دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد فريا دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد فرياجديد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد موزيک براي سايت دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد موزيک براي وبلاگ دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد موزيک جديد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد موزيک دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد موسيقي براي سايت دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد موسيقي براي وبلاگ دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد موسيقي جديد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کد موسيقي دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، کرد دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام آنالار ، لر دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام آنالار ، موزک فارسي دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، موزيک ايراني دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، موزيک خارجي دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، موزيک دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم ، موسيقي دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام بیتانم

متن آهنگ چنگیز حبیبیان به نام آنام لای لای :

 

بیلمَزدیم آنا ، گؤن کیمین آخشام ، باتاجاکسان ، بیلمَزدیم آنا… (نمی دانستم ای مادر همچون خورشید هنگام شب غروب خواهی کرد نمی دانستم ای مادر)

بیزلَری گؤزده ن آتاجاکسان ، بیلمَزدیم آنا (مارا از نظر خویش خواهی انداخت نمی دانستم ای مادر)

بیلمَزدیم آنا بیلمَزدیم آنا قَبریده مَنسیز یاتاجاکسان ( نمی دانستم ای مادر نمی دانستم ای مادر در گور خویش بی من خواهی خفت )

بیلمَزدیم آنا بیلمَزدیم آنا قَبریده مَنسیز یاتاجاکسان ( نمی دانستم ای مادر نمی دانستم ای مادر در گور خویش بی من خواهی خفت )

بو اِئودَه سایه باشیما سالاردین ( در این خانه سایه ات بر سر من بود )

غمگین اولاندا گؤیلومی آلاردین ( هنگام غمگین بودن مرا دلداری می دادی )

رأفت ایله قول بوینوما سالاردین ( با محبت مرا با بازوان خویش در بر می گرفتی)

اونلار یوخویدولار گومان آی آنا ( همه آنها گویی خوابی بیش نبود ای مادر )

دُؤ نیدی گردش زمان آی آنا ( گردش روزگار کاش برمیگشت ای مادر )

بوغم قالان رخت عزا سویمارام ( تا زمانی که این غم با من است رخت عزا از تن برنمی کنم)

اؤلوم گؤنؤن آغلاماختان دویمارام ( روز مرگ تو از گریه سیر نخواهم شد )

سن ییخیلان یئره آیاخ قویمارام ( بر زمینی که تو افتادی پا نمی گذارم )

او یئردی حورمتلی مکان آی آنا ( چون آنجا مکانی مقدس برای من است ای مادر)

دؤ نیدی گردش زمان آی آنا ( گردش روزگار کاش برمیگشت ای مادر )

آنام لای لای آنام لای لای آنام ای….( لالایی مادرم لالایی مادرم آی مادر…)

آنام لای لای آنام لای لای آنام ای….( لالایی مادرم لالایی مادرم آی مادر…)

آنام لای لای آنام لای لای آنام ای….( لالایی مادرم لالایی مادرم آی مادر…)

آنام لای لای آنام لای لای آنام ای….( لالایی مادرم لالایی مادرم آی مادر…)

آنام لای لای آنام لای لای آنام ای….( لالایی مادرم لالایی مادرم آی مادر…)

مداحی چنگیز حبیبیان(۲) مسجد جامع کاشان شب تاسوعا سال۸۸

۱۶ تیر ۱۳۹۴ – هیئت ابوالفضل(ع)کاشان مسجد جامع-سعید تاجائیان مداحی چنگیز حبیبیان و همخوانی گروه تواشیح اهلبیت سیما در شب تاسوعا سال ۸۸ مسجد جامع …

آپارات – چنگیز حبیبیان

آپارات – چنگیز حبیبیان. … چنگیز حبیبیان عید سعید فطر 1396 کیش شبکه 5 قسمت دوم. nima … مداحی چنگیز حبیبیان(۲) مسجد جامع کاشان شب تاسوعا سال۸۸.

مداحی چنگیز حبیبیان

۱۱ شهریور ۱۳۹۳ – سوشیا هیئت مکتب النبی (ص) – ایام ولادت امام رضا(ع) مداحی چنگیز حبیبیان هیئت مکتب النبی (ص) , امام رضا(ع) , مداحی آذری , , سوشیا.
هیئت مکتب النبی (ص) – ایام ولادت امام رضا(ع) هیئت مکتب النبی (ص), امام رضا(ع), مداحی آذری, مداحی, چنگیز, حبیبیان.

چنگیز حبیبیان

مناجات با خدا «آن کس که تو را شناخت جان را چه کند فرزند و عیال و خانمان را چه کند/دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانه تو هر دو جهان را چه کند» با صدای «چنگیز حبیبیان» …

دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام آنام لای لای

۲ شهریور ۱۳۹۴ – متن آهنگ چنگیز حبیبیان به نام آنام لای لای : بیلمَزدیم آنا ، گؤن کیمین آخشام ، باتاجاکسان ، بیلمَزدیم آنا… (نمی دانستم ای مادر همچون خورشید هنگام …

دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام آنام لای لای

۲۱ مرداد ۱۳۹۴ – دانلود آهنگ چنگیز حبیبیان به نام آنام لای لای متن آهنگ ۳۲۰ و ۱۲۸ دانلود اهنگ انام لای لای از چنگیز حبیبیان دانلود اهنگ چنگیز حبیبیان انام لای لای.

دانلود ویدیو مداحی چنگیز حبیبیان(۱)

۱۶ تیر ۱۳۹۴ – مداحی چنگیز حبیبیان و همخوانی گروه تواشیح اهلبیت سیما در شب تاسوعا سال ۸۸ مسجد جامع کاشان مرکز هیئت ابوالفضل کاشان ایشان به دعوت آقای

downloadnoohe.ir

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز